Voegt staat voor:

Verbinding, Ondersteuning, Enthousiasme, Gezondheid en Thetahealing.

Waarom de naam voegt?
Een voeg is een verbindende factor tussen stenen die er voor zorgt dat een muur bij elkaar wordt gehouden en stevig staat. Dit staat symbool voor de begeleiding en ondersteuning die wij met enthousiasme bieden.
Voegt gaat graag uit van de sterke kanten van ieder persoon, wij willen ons niet alleen maar richten op de diagnose maar graag met u kijken naar de mogelijkheden om zo op een positieve manier voor uit te komen!

Vanwege de huidige ontwikkelingen binnen onze maatschappij en de daarbij behorende veranderingen willen wij graag een positieve bijdrage leveren.
Wij werken vanuit twee invalshoeken; ambulante ondersteuning en begeleiding voor uw unieke kind en Thetahealing voor het hele gezin. Bij Voegt staan uw wensen centraal. Wat wij belangrijk vinden is dat u zich prettig voelt in uw eigen leefomgeving. Uitgaande van uw eigen kracht komen zowel u als individu, als het gehele gezin een stap vooruit. Binnen de jeugdhulpverlening wordt er gewerkt vanuit eigen kracht, het sociale netwerk en vooral korte lijnen, zodat u niet volgens het bekende fenomeen ‘van het kastje naar de muur’ wordt gestuurd. Persoonlijke benadering vinden wij zeer belangrijk. Één aanspreekpunt in één gezin.

Ons motto: Ieder mens mag gezien worden binnen deze maatschappij!