CRISISDIENST

Crisis wat nu?!
Binnen de jeugdzorg kan het voorkomen dat u in een cisissituatie beland en niet goed weet wat te doen.
Wat kunt u dan doen? En wanneer spreken we van een crisissituatie?

Wanneer is er sprake van een onveilige situatie?
We spreken van een onveilige situatie wanneer er sprake is van kindermishandeling, oudermishandeling en/of huiselijk geweld.

Wat kan ik doen in een onveilige situatie?
Wanneer u in een onveilige situatie verkeerd of als professional een dreigende situatie bespreekbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Telefoonnummer: 0800 2000 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar)
Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar info@veiligthuismiddenbrabant.nl
De professionals van Veilig Thuis zullen samen met u bespreken en bekijken wat er in uw situatie nodig is.
Het gesprek kan anoniem worden gevoerd met de professionals van Veilig Thuis.

Wanneer is er sprake van een crisissituatie?
Er is sprake van een crisissituatie wanneer een kind (of ouders) gevaar loopt. En de veiligheid komt in het geding.

Waar kan ik contact mee opnemen?
In een crisissituatie belt u het volgende nummer: 0800-8013 (CIT Hart van Brabant)
U maakt de situatie bespreekbaar en samen wordt er gekeken om de juiste hulp in te kunnen zetten. Dit met als einddoel de jeugdige (of ouders) te beschermen en in eventuele veiligheid te brengen en de jeugdigen veilig te laten opgroeien.

Bel bij direct gevaar altijd 112!