EMDR- therapie:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die problemen ervaren door een schokkende gebeurtenis zoals een ongeluk of seksueel geweld.

Hoe werkt EMDR-therapie?

Onze therapeut helpt je tijdens de therapie met het verwerkingsproces van traumatische gebeurtenissen. Dit gebeurt door middel van meerdere series prikkels. De therapeut vraagt je de traumatische ervaring voor de geest te halen. Tegelijkertijd krijg je afleidende prikkels, bijvoorbeeld beweegd de therapeut zijn hand voor de ogen van de cliënt, geluiden via een koptelefoon of trillingen. Dit gebeurt afwisselend links en rechts. Deze afwisselende activiteit zorgt voor het prikkelen van de linker en rechterhersenhelft en activeert het verwerkingsproces. De combinatie van het denken aan de traumatische gebeurtenis en het maken van oogbewegingen of het horen van geluiden zorgt voor een stimulatie van het natuurlijke verwerkingssysteem. Het volgen van de stimuli kost geheugencapaciteit. Daardoor hebben de hersenen minder ruimte voor de nare gedachten bij de traumatische ervaring. Door de EMDR-therapie krijgen de nare gedachten een andere betekenis. Langzamerhand worden de herinneringen dragelijker en minder emotioneel beladen.

Bijwerkingen van de EMDR-therapie?

Er zijn enkele mogelijke nadelen van EMDR-therapie. Zo kunnen de effecten van een sessie na de behandeling nog enige tijd doorwerken. Patiënten kunnen zich hierdoor ontregeld voelen. Ze kunnen angstige gevoelens krijgen door het terughalen van de beelden. Ook kunnen er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Doorgaans duurt deze nasleep van een EMDR-sessie niet langer dan drie dagen. Bovendien biedt de therapeut ondersteuning bij het verwerken van deze gevoelens

Voor verdere informatie: http://www.emdr.nl

Onze EMDR-therapeuten:

Raymond-Sestig