Over Voegt

Voegt is in 2015 als klein bedrijf begonnen met de insteek om hulpvragers verder op weg te helpen en hen prettig te laten voelen in zijn/haar eigen leefomgeving.
Door onze krachten te bundelen (de VOEGT-strategie door Raymond en ambulante (jeugd)hulpverlening door Hanna) was er een unieke samenwerking wat tot groei van het bedrijf heeft geleid.

Er kwamen vanuit verschillende hoeken steeds meer hulpvragen over kinderen/ jongeren met o.a. autisme, adhd en voornamelijk ook hoogsensitiviteit.

Een voeg is een verbindende factor die zorgt dat de stenen bij elkaar blijven en gezamelijk een stevige muur vormen. Voegt staat voor: Verbinding, Ondersteuning, Enthousiasme, Gezondheid en Thetahealing.

Ieder persoon is een uniek individu met eigen krachten. Wanneer er een diagnose gesteld wordt kan dit een inbreuk zijn op hoe u zich voelt, maar de negatieve gedachten die erbij op kunnen spelen, willen wij graag samen met u naar de achtergrond plaatsen. Beperkingen worden ons opgelegd en we kunnen er mee leren omgaan doormiddel van eigen krachten in te zetten. Hier ondersteunen wij graag bij door samen met u een oriënterend gesprek aan te gaan en vervolgens een zorgplan op te stellen.
Wat wij belangrijk vinden is te kijken vanuit de ogen van het kind/ouder. Ons streven is om dit via korte lijnen en informeel contact te doen. Wij zijn de VOEG die de stenen met elkaar verbindt en de muur verstevigd. Wij willen ons niet blindstaren op zaken die onmogelijk zijn of lijken, maar focussen op de zaken die wel mogelijk zijn. VOEG(T) bestaat uit: Verbinding, Ondersteuning, Enthousiasme, Gezondheid, (Thetahealing).
Mede door onze ondersteuning én uw eigen kracht willen we u op weg helpen zich prettiger te voelen in uw leefomgeving en de mooie kanten te leren inzien van uw eventuele beperkingen.
Ieder mag gezien worden binnen deze maatschappij, zo ook u!

Raymond Sestig

Raymond Sestig

In 2009 ontdekte ik dat ik veel signalen, gedachtengangen, gemoedstoestanden van mensen om mij heen oppikte. Het overkwam me en was zeker niet gemakkelijk. Geen idee wat het was, het hoort er nu eenmaal bij, dacht ik. Naast mijn werk als chefkok/ leermeester in een lunchroom waar mensen met een beperking werken, ben ik mezelf gaan ontwikkelen, zodat het mij wat meer rust kon geven. Van het één kwam het ander en uiteindelijk werd ik de richting van Thetahealing op gestuurd. De nuchtere jongen kwam in mij naar boven dus ik zocht naar de gedachtengang achter Thetahealing en hoe alles tot stand komt.

Sinds een paar jaar ben ik mensen gaan helpen met o.a. stresssituaties, burn-out klachten, zelfontwikkeling en zelfinzicht. Doordat er steeds meer vraag kwam naar mijn manier van hulp verlenen heb ik er voor gekozen om mij te blijven ontwikkelen op dit gebied. Je moet tenslotte zelfreflectie beheersen wil je iemand anders hierin kunnen ondersteunen. Ik ga graag te werk op een luchtige manier, zodat ieder ander zich op zijn/haar gemak kan voelen en zich open kan stellen voor een sessie.

Opleiding.
– Leermeester (Kenwerk)
– EMDR practitioner
– Thetahealing Basis DNA
– Thetahealing Advanced DNA
– Thetahealing Rhythm (to a perfect weight)
– Thetahealing Game of life
– Thetahealing Family ties seminar
– Thetahealing Dig Deeper
– Thetahealing Animal Course
– Thetahealing Plants
– Thetahealing Crystal Remote Vieuwing
– Thetahealing Intuitieve Anatomie
– Thetahealing Tanden seminair
– Thetahealing Parasympatisch zenuwstelsel
– Thetahealing DNA3

Hanna

Voorheen ben ik werkzaam geweest binnen zowel de gehandicaptenzorg als de jeugdhulpverlening. Persoonlijke benadering en tijd nemen voor individuele hulpvragen om tot een gezamenlijk doel te kunnen komen is het mooie van dit werk. Mijn begeleidingsstijl heeft voornamelijk een ondersteunende/ coachende factor. Waar het individu zich zelfstandig kan redden stimuleer ik dat. Ik vind het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappij, ongeacht zijn/ haar beperking of stoornis. Ieder persoon is uniek en heeft sterke kanten die gezien mogen worden.

Ik ben een persoon die van een uitdaging en afwisseling houd en zet me dan ook volledig in voor dit mooie werk!

Opleiding.
- MBO SPW 3: Kinderopvang
- MBO SPW 4: Activiteitenbegeleiding
- HBO SPH: Specialisatie Minor Jeugd
- Kindercoach
- Jeugdbreincoach 2019
- Thetahealing Basis DNA 2020
- Poptalkcoach 2021

Cursussen.
- Trainer Leren Leren.
- Trainer Rouw en Verlies.
- Basisopleiding Hoogsensitiviteit
- Bedrijfshulpverlening
- Beroepscode, -ethiek en tuchtrecht
- EHBO
- Familiezorg
- Medicatie
- Aanvalsobservatie en –registratie
- Slaap en slaapstoornissen
- Eerste hulp bij Epileptische aanvallen