REGISTRATIES / EISEN

Registraties

 • Voegt staat geregistreerd in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Voegt staat geregistreerdĀ bij deĀ Kamer van Koophandel.
 • Voegt beschikt over een AGB-code.
 • Voegt is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
 • Voegt is aangesloten bij beroepsvereniging BPSW.
 • Voegt beschikt over een vertrouwenspersoon.
 • Voegt bezit een AVG-verklaring.

Eisen

 • Voegt werkt met algemene voorwaarden wanneer er na ondertekening van de hulpvrager de zorg van start kan gaan.
 • Er volgt een intake gesprek waar in een doelrealisatie haalbare doelen worden gesteld. Dit altijd in overleg.
 • Medewerkers van Voegt zijn in bezit van een VOG.
 • Bezit een meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling.
 • Bezit een meldcode crisissituatie.
 • Bezit een klachtenprocedure.
 • Werkt met systematische kwaliteitsbewaking.
 • Voegt hanteert een privacy beleid en rapporteert in een privacygevoelig systeem.

EVENEMENTEN AGENDA

SCHRIJF JE NU IN EN BESTEL JE TICKET.