SAMENWERKINGSPARTNERS

Voegt is trots op onze professionals waar wij een samenwerkingsverband mee hebben.

Opvoedcoaching aan huis:
www.opvoedcoachingaanhuis.nl

Opvoedcoaching aan huis staat voor onderling respect, liefde en verbondenheid tussen gezinsleden. Hechting is de basis voor kinderen om op te groeien tot een emotioneel gezonde volwassene die sterk in zijn schoenen staat en eigen keuzes kan maken. Kinderen hebben een veilige thuishaven nodig in hun proces tot volwassenwording en een volwassene die hen bij dit proces begeleidt.

Sandra:
 www.quick-id.nl

Quick-id staat voor: Zo snel mogelijk de eigen indentiteit herkennen doormiddel van begeleiding bij kinderen, jongeren en jong volwassenen met een gemiddeld tot (zeer) begaafde intelligentiescore en een diagnose binnen het autismespectrum of ADD/ADHD in combinatie met gedragsstoornissen. Daarnaast biedt Sandra ouderenbegeleiding.

Praktijk de Wens:
www.praktijkdewens.nl

Praktijk de Wens bestaat uit een samenwerking tusseverschillende gespecialiseerde hulpverleners (ZZP’ers en kleine zorgaanbieders).
Zij hebben
 hun krachten gebundeld (onderaannemers).

Iedereen heeft zijn eigen expertise. Deze wordt ingezet om een uitgebreid hulpaanbod te kunnen bieden aan gezinnen onder de vlag van een (jeugd)hulpaanbieder. De hoofdaannemer is Praktijk de Wens.

Activerende Zorgcoach Foliant:
https://activerendezorgcoachfoliant.nl

Activerende Zorgcoach Foliant richt zich op jeugdigen en jongvolwassenen,met ASS, ADHD, LVB en aanverwante diagnoses.
Activeren vanuit jouw kracht centraal staat

Logopediecentrum Dongen:
www.logopediecentrumdongen.nl

Logopediecentrum Dongen is een allround logopediepraktijk. In de praktijk zijn drie logopedisten werkzaam, die op professionele wijze logopedische zorg bieden aan een ieder met een hulpvraag op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, ademhaling, dyslexie , klachten in hoofd/hals en slikken. De logopedisten binnen de praktijk hebben ieder hun eigen specialisaties, waardoor zij gericht kunnen handelen.

Groei en Lach: www.groeienlach.nl kind dit doet met een lach op zijn gezicht!”

Zorroo:
 http://www.zorroo.nl

Zorggroep Regio Oosterhout e.o. is een organisatie van, voor en door huisartsen.
Zorroo regelt in de regio Oosterhout de zorg voor patiënten met Diabetes mellitus type 2, COPD, hart- en vaatziekten of psychische problemen. Al deze zorg is vastgelegd in zorgprogramma’s.

Hond&Coach:
www.hond-en-coach.nl

Hond&Coach biedt individuele coaching aan waarbij de hond de rol heeft van co-coach. Deze rol is waardevol binnen het coachen omdat er vaak (onbewuste) gedragingen of emoties zichtbaar worden.
Door weer met jezelf en je eigen gevoel in contact te komen, kun je weer richting geven aan je leven. Ik stimuleer je, samen met mijn hond, om jouw eigen oplossing te vinden. We gaan aan de slag met activiteiten die je laten ervaren, die leiden tot reflecteren en de mogelijkheid geven te experimenteren. Het uitgangspunt is dat jij de oplossing voor jouw (hulp)vragen zelf in je hebt. De nadruk ligt op eigen kunnen en kracht.

 

De geluksboom

 

Elles Boudewijns

GZ-psycholoog
Orthopedagoog
EMDR – therapeut