Raymond-Sestig

 

 

http://www.revealz.pro Klik op de link om een beleving te krijgen van PRISMA. Als mensen samen werken is het belangrijk dat ze samenwerken op een manier die voor iedereen werkt en prettig is. Teams en medewerkers die vanuit intrinsieke motivatie hun talent benutten, hun energie hooghouden en in flow zijn, bereiken de beste resultaten voor de organisatie.

Maar wat als dat niet lukt? Je kunt er pas iets aan doen als je weet hoe dat komt.

 

Ontdek groeibegrenzers en groeipotentieel

Het Prisma Profiel onthult begrenzers en onbenut groeipotentieel binnen de organisatie.

Je leert hoe je het onbenutte groeipotentieel van de mensen activeert en tegen welke begrenzers ze binnen de organisatie aanlopen.

Prisma legt knelpunten bloot en laat zien welke factoren je kunt verbeteren. Gedragspatronen worden zichtbaar en je ziet waar deze door ontstaan en hoe deze patronen in stand worden gehouden.

Met deze informatie kun je bepaalde factoren verbeteren waarmee je de gedragspatronen, die niet helpend zijn, doorbreekt.

De zoektocht naar een goede samenwerking is vaak complex.

Organisaties, hun context, de omgeving en de dynamiek tussen mens, team en organisatie vormen samen een bepaald systeem. Dit betekent dat een beweging in één van deze factoren een direct effect heeft op de rest van het systeem, op de andere factoren dus.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Prisma onthult de dynamiek binnen organisaties die zich tussen mensen en teams op het moment van het invullen van de vragenlijst afspeelt. Je ziet in één oogopslag wat zich boven- en onderwater afspeelt.

Met het profiel worden gedragspatronen zichtbaar en zie je door welk onderdeel van de context deze ontstaan. Ook zie je of het gedrag gedreven wordt door de intrinsieke motivatie van mensen of dat het een reactie op de omgeving is.

Het profiel onthult in hoeverre jouw intenties in jouw gedrag tot uiting komen binnen de huidige omgeving. Het kan zijn dat door de context waarin jij werkt en samenwerkt je ander gedrag inzet dan het gedrag waar jouw intenties de voorkeur aan geven. Deze wisselwerking heeft een effect op jou als mens. Op jouw stemming, mate van flow en energie. Dit effect kan helpend zijn of je juist uit je flow halen.

Prisma biedt inzicht in deze wisselwerking door jouw intenties binnen de context van de cultuur en het samenwerkingsklimaat te plaatsen.

De uitslag laat zien welke factoren jouw gedrag beïnvloeden. Het laat zien welke groeiversnellers en groeibegrenzers jij ervaart en geeft je handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Voor jezelf en samen met jouw team.